Algemene voorwaarden

Grolleman Coldstore B.V. hanteert de algemene voorwaarden van de vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen (versie 2014). Deze algemene voorwaarden zijn op deze pagina beschikbaar. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank ter Rotterdam.

507009_Nekovri_Alg_Voorwaarden_NL_Binnen_2-def.