Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Wij vinden het belangrijk dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van onze medewerkers en onze leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze omgeving te beschermen en zijn toegewijd aan het vermijden van schade aan het milieu en de daarmee samenhangende gevolgen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Grolleman gaat verantwoord om met het gebruik van energie en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op respect, eerlijkheid en (gelijk)waardigheid. We letten op elkaar, zijn waakzaam op het risico van discriminatie, intimidatie, dwang en elke vorm van misbruik en kunnen elkaar hier op aanspreken overeenkomstig de interne meldprocedure.

Grolleman Coldstore Group is een kwalitatief en toonaangevend vrieshuis in Nederland en verkrijgt haar concurrentievoordelen door middel van sterke prestaties.

Bij Grolleman Coldstore Group hebben wij een open, ethische houding met respect voor diversiteit en culturen. Ons beleid is er op gericht onze medewerkers een
veilige en gezonde werkplek te bieden. Ons Arboteam formuleert hiertoe doelen en ziet toe op de naleving hiervan.

Wij respecteren en ondersteunen de naleving van de internationaal erkende mensenrechten. Onze medewerkers kunnen intern een beroep doen op de diensten
van onze preventiemedewerker, bedrijfshulpverleners en vertrouwenspersoon en extern op onze arbodienst.

Wij vinden het belangrijk dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van onze gezamenlijke leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om onze
omgeving te beschermen en zijn toegewijd aan het vermijden van schade aan het milieu en de daarmee samenhangende gevolgen voor de gemeenschappen
waarin we actief zijn.