In beide vestiginen de mogelijkheid tot tempereren.